​Over dingen die voorbijgaan en nieuwe dingen die komen

We staan aan de vooravond van de derde film. De film waarin we kunnen laten zien hoe het is geworden. De plannen van papier zijn vertaald naar stenen, meubilair en techniek. Alles is op een haar na af. Klaar om verder getest te worden.

Nog geregeld krijgen we vragen of collega's mee kunnen denken of besluiten over de inrichting. Helaas moeten wij dan 'nee' verkopen. De afgelopen jaren is bijna alles al tot in detail vastgelegd: van bouwmateriaal en bedrading tot stoffering en servies. Er is gedurende die tijd een Projectgroep Huisvesting met collega’s uit de disciplines actief, die (namens jullie als gebruikers) flink mee heeft gedacht over de juiste keuzes. Dat leidde tot goede dialogen en bijstellingen op plannen. Er zijn middagen met een binnenhuisarchitect geweest, waarin collega's hun inbreng konden leveren. We hebben met de collega’s op de locaties nagedacht over de inrichting van de meldkamervloer en deze via een proefopstelling in de Hanzehal in Zutphen aan hen laten zien en beleven. Al met al hebben we oprecht geprobeerd om bij het inrichten goed te luisteren naar de mensen die er straks komen te werken. Zodat het niet alleen op papier mooi staat. Maar in de praktijk ook echt bijdraagt aan een fijne werkplek.

Dit laat onverlet dat er vast en zeker dingen zijn die misschien toch wat tegenvallen. Zaken die op de huidige werkplekken in de beleving prettiger of beter voor elkaar waren. Maar nu niet (meer) mogen of mogelijk zijn. Ik denk dan aan de voorzichtige signalen die we soms krijgen over de Pantry Plus. We hebben met zes magnetrons, een oven, drie grote koelkasten en twee snelwassers al meer voor elkaar gekregen dan wat eigenlijk vanuit de richtlijnen van de gebouweigenaar kon. Door de gebouweigenaar is eveneens duidelijk gesteld dat het de bedoeling is dat meegebracht eten opgewarmd kan worden, vandaar de oven en magnetrons. En faciliteiten in koelen en vriezen zijn gebaseerd op het kunnen koelen van het meegebrachte eten voor de betreffende dienst. Het zijn overigens uitgangspunten die landelijk voor alle locaties gelden en die in het bijzonder gebaseerd zijn op een brandveilig gebruik van het gebouw. Natuurlijk weten we dat hier op de verschillende huidige meldkamers soms anders mee wordt omgegaan en er daarom in verhouding meer koel/vries- of zelfs kook- en bakvoorzieningen zijn.

Dit verschil tussen oud en nieuw, daarvan begrijpen we dat dit bij sommige collega’s best tot een teleurstelling kan leiden. Toch hopen we echt dat het goede gevoel over de rest van het hagelnieuwe gebouw de overhand zal hebben. Want het is een prachtige plek geworden! Binnenkort kun je dit zelf ervaren. Via deze nieuwsbrief kun je je als medewerker van de nieuwe meldkamer inschrijven, individueel of als team, op 1 van de 36 momenten die we hebben geprikt voor een rondleiding op je nieuwe werkplek. Ik nodig je daarvoor van harte uit. Ook brengen de leidinggevenden de rondleidingen nog extra onder de aandacht bij de meldkamermedewerkers. 

Houd vooral ook de nieuwe film in de gaten, die half oktober verschijnt. Alex, Kirsten en Anne zullen hierin wederom met jullie hun indrukken delen.

Veel kijk- en leesplezier! 

Janice Meerenburgh,                                                                                                                                                                            Kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland

Voeg toe aan selectie