Beheer bij elkaar

In het voorjaar en begin november zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de collega’s die het beheer doen van de meldkamers. Volgens Alda Versteeg (senior beleidsadviseur bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden) geen overbodige luxe: “Je merkt dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn, dus goed om dit met elkaar bespreekbaar te maken.”

Alda was vanuit haar rol (projectleider HRM LMS Oost-Nederland) aanwezig bij de bijeenkomst in het voorjaar: “Ik hoorde en zag de verwachtingen verschilden. De bijeenkomst was vanuit het land georganiseerd en had voor de organisatie als doel om vragen op te halen. De beheerders zaten er met de verwachting om antwoorden te krijgen op de vele vragen die zij hebben. Daardoor was het onrustig en was er geen goede sfeer. Ook niet iedereen die er hoorde te zijn of er wilde zijn was uitgenodigd. De lijst met de juiste mensen was nog onvolledig. Het was wel duidelijk dat er nog veel moest worden uitgezocht. Daarom werd toegezegd dat dit zou worden opgepakt en dat er een vervolgbijeenkomst in het najaar gepland zou worden.”

Bijeenkomst najaar
Donderdag 8 november was die vervolgbijeenkomst. Astrid van der Kleij (HRM-adviseur politie) was daar bij als lid van de projectgroep HRM LMS-Oost: “De middag startte goed met een heerlijke lunch. Er was een openhartige toelichting op de manier van werken. Jan van Loosbroek gaf aan dat de inrichting van beheer dicht bij de meldkamer moet zijn.”

Astrid: “Landelijk is afgesproken dat alle beheerders van de verschillende partijen per 1 januari 2020 in principe overgaan naar de politie. Zij komen dan formeel bij de politie in dienst en krijgen van deze partij hun salaris uitbetaald. Het streven is om deze collega’s zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Collega’s hebben een baangarantie. Er wordt daarnaast goed gekeken naar andere Operationele Centra die al zijn samengevoegd. Wat kunnen wij hier vanuit Oost-Nederland van leren?
Ook tijdens deze bijeenkomst waren er nog niet alle antwoorden. Duidelijk is dat er een opdracht ligt en dat deze uitgevoerd moet gaan worden. Het is de bedoeling vanuit de LMS om deze opdracht samen met de collega’s van beheer op te pakken.”

Pieter VDH
Tijdens de bijeenkomst vertelde Pieter van den Hoogenband over zijn loopbaan. Hoe hij als kleine jongen is gestart met zwemmen en uiteindelijk is doorgegroeid naar Olympisch kampioen. Hij nam de luisteraars mee in de strijd die hij heeft geleverd om te komen waar hij nu staat. Over zijn rijke ervaringen, maar ook over tegenslagen en onzekerheden. En hoe hij uiteindelijk samen met een team van specialisten om hem heen zijn doelen heeft bereikt. Het verhaal van Pieter zorgde voor veel energie in de zaal.

Overstap
Landelijk is dus afgesproken dat alle beheerders vanaf 2020 over kunnen gaan naar de politie. “Dat levert natuurlijk veel vragen op waar wij als projectgroep HRM kunnen ondersteunen in het beantwoorden,” aldus Alda. De projectgroep HRM bestaat uit P&O-collega’s vanuit alle betrokken organisaties in Oost-Nederland (veiligheidsregio’s, regionale ambulancevoorzieningen en politie).
“Voor ons is het zaak om eerst inzicht te krijgen: om wie gaat het en met welke vragen zitten zij? Daarnaast is er ook de praktische kant: hoe zit het met werklocatie en arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld salaris)? Vragen waar wij de collega’s mee willen helpen. Wij hebben misschien niet altijd alle antwoorden, maar kunnen wel aan de bel trekken bij de juiste personen. Maar collega’s kunnen zelf ons ook op ideeën brengen om zaken verder uit te zoeken. Je bent dan ook van harte welkom om deze onduidelijkheden en vragen met ons te delen.” Mailen kan via info.meldkamer.oost-nederland@politie.nl

Voeg toe aan selectie