C2000: werken aan verbetering

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is hard aan het werk om de problemen met het vernieuwde communicatiesysteem C2000 op te lossen.

Dit systeem werd in januari 2020 landelijk ingevoerd, maar dat leverde problemen op. Ook in Oost Nederland deden collega's veelvuldig melding van dekkings-, verbindings- en geluidsproblemen.

C2000 meldings-app

Beheer van de meldkamers in Oost Nederland ontwikkelde een speciale meldings-app om problemen met C2000 te melden. Deze app wordt ook landelijk actief gebruikt. En de reacties zijn goed! Door het makkelijk melden krijgt de LMS beter in het vizier waar de problemen echt zitten en wat daarvoor gerichte oplossingen zijn.

Noodknoptesten

Er is gebleken dat het gebruik van de noodknop niet helemaal soepel verloopt, landelijk en daarmee ook in onze regio. Daarom hebben alle meldkamers in Nederland - op verzoek van de LMS - in de afgelopen periode testen uitgevoerd met het gebruik van de noodknop. De resultaten worden geanalyseerd. Dit gaat ons helpen om deze problemen samen met de LMS op te lossen.

Week van het melden

Van 11 tot en met 17 mei 2020 realiseerde Oost Nederland “De Week van het Melden“. Dit was een initiatief van politie om - samen met brandweer en ambulancezorg - collega’s nog één keer actief op te roepen C2000 problemen te melden, via de app of mail naar lokaal beheer. En er is veelvuldig gemeld! Met dit mooie resultaat kunnen we gerichte vragen aan de LMS voorleggen. Ook dit gaat ons helpen om de problemen in Oost Nederland op te lossen.

Blijf melden!

Die grote meldingsbereidheid hebben we hard nodig om de actuele problemen in Oost Nederland scherp in beeld te brengen en op te lossen. Dus blijf melden! 

Na de ‘Week van het Melden’ hoeven collega’s de reeds bekende probleemlocaties niet meer door te geven. Nieuwe probleemlocaties, onverwachte problemen of noodknop-issues moeten wel altijd gemeld worden!

Voeg toe aan selectie