EVEN VOORSTELLEN: Leonardo Podaras

Leonardo Podaras is een van de twee huismeesters in het nieuwe meldkamergebouw. Leonardo vervult deze rol vanuit zijn functie als ICT-architect bij de LMS, en wordt ingezet voor de techniek binnen de meldkamer. De andere huismeester doet dit vanuit de politie, o.a. voor de politiecollega’s van Team Grootschalig Optreden en Team Technisch Toezicht. Maak hieronder kennis met Leonardo.

Leonardo, fijn dat je wilt meewerken aan dit interview! Wil je allereerst iets over jezelf vertellen?

‘Ik word dit jaar 43, ben getrouwd, heb twee kinderen en woon in IJsselstein. Ik ben al ruim 23 jaar in de ICT werkzaam, de laatste 7 jaar binnen Openbare Orde & Veiligheid.

Werk je al lang binnen de meldkamerwereld?

Leonardo vertelt: ‘Mijn vorige opdracht was bij de samenvoeging van de meldkamers in Arnhem en Nijmegen tot de MAN (Meldkamer Arnhem-Nijmegen), in 2019. Ik hield me toen en houd me nog steeds bezig met technisch ontwerp’. Leonardo wordt ingehuurd, sinds 1 januari 2020 door de LMS. Tot die tijd vervulde hij zijn functie binnen de meldkamer vanuit Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Je noemde net ‘technisch ontwerp’. Wat houdt dat precies in?

Leonardo legt uit: ‘Dat is eigenlijk een technische uitwerking van een functioneel ontwerp. In een functioneel ontwerp staat wat de behoefte is van de gebruiker: hoe willen we gaan werken, wat gaan we hiervoor gebruiken en op welke manier. In een technisch ontwerp staat beschreven hoe de techniek op verschillende vlakken aan elkaar verbonden wordt. Met welk type hardware (welk scherm, hoeveel en welke grootte), maar ook welke software er gebruikt wordt en hoe we met de ketenpartners moeten communiceren. Een simpel voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de posities van de eenheden op straat, dat we die kunnen tonen binnen de GIS-applicatie (red.: GIS staat voor Geografisch InformatieSysteem).’

Bij een huismeester denk ik aan een conciërge. Ik neem aan dat dat geen goede omschrijving van de functie is. Wat zijn precies jouw taken als huismeester?

Leonardo lacht: ‘Dat kan ik me voorstellen. Wellicht is de term huismeester ook niet heel goed gekozen. Ik coördineer in elk geval de ICT. Ik focus me op alles wat vanuit de regio enerzijds en de LMS anderzijds wordt gearrangeerd.’ Daarnaast houdt Leonardo zich ook nog steeds met de techniek zelf bezig. Hij vult aan: ‘Daarbij moet je denken aan hoe het huidige systeem samenkomt met wat in de nieuwe meldkamer nodig is, hoe het vanuit een functionele behoefte wordt ingezet. Een voorbeeld hiervan is het gespreksregistratiesysteem. Alle gevoerde gesprekken binnen de meldkamer worden hierin opgenomen. In de nieuwe meldkamer is dit ook weer aanwezig, maar dan wel met een stukje historie uit de latende meldkamers (resp. MAN, MON en Twente). Tot slot heb ik ook nog een rol in het migratieproces, nl. in de deelprojectgroep migratie.’   

Voor wie werk jij, welke vragen krijg jij bijvoorbeeld?

‘Ik werk formeel voor het projectteam van kwartiermaker bedrijfsvoering Remko Tippens. Stel, er is een probleem met de verlichting, dan wordt daarover via de projectorganisatie een besluit genomen en dat komt dan vervolgens bij mij terecht. Ik ben dus aanspreekpunt vanuit de projectorganisatie en voor leveranciers. Let wel: dit geldt alleen voor de opstartfase. Vanaf de livegang worden technische en facilitaire zaken opgelost binnen de dan bestaande organisatie (politie/LMS).’

Wat is volgens jou het grootste voordeel van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland?

Na even nadenken antwoordt Leonardo: ‘Vanuit de techniek gesproken: als onderdeel van een groter geheel heb je voordeel bij het oplossen van sommige problemen. Je kunt daar waar nodig als het ware meeliften op opgedane kennis en techniek. En er is een grotere slagkracht om iets voor elkaar te krijgen. Een technische oplossing voor één meldkamer is immers ook gelijk de oplossing voor alle andere meldkamers’.

Heb je tips voor ons als programmaorganisatie?

Leonardo is van mening dat het meenemen van de mensen in het proces van groot belang is. ‘Je moet blijven communiceren. De betrokkenheid van de medewerkers waar het om gaat, is enorm belangrijk. Ook bij praktische zaken, zoals hoe een meldtafel eruit komt te zien. Deze wordt 24/7 bezet door de centralist. Het is daarom niet meer dan logisch om de centralist bij de ontwikkeling van de tafel te betrekken.’

Leonardo, wil je verder nog iets toevoegen?

Daar kan Leonardo kort over zijn: ‘Ik hoop dat de nieuwe meldkamer voor de gebruikers een bijzonder prettige werkomgeving wordt.’

Contact met Leonardo?

Wil je Leonardo spreken, dan kun je hem bereiken via telefoonnummer 06 - 31 94 34 02 of per mail: leonardo.podaras@politie.nl.

Voeg toe aan selectie