Groeien; nu of straks?

We staan aan de vooravond van de groei naar iets nieuws: de realisatie van één nieuwe meldkamer voor heel Oost-Nederland. De voorbereidende plannen voor de huisvesting zijn grotendeels klaar. We weten hoe het gebouw gaat worden. De stenen, de inrichting en het installatiewerk staan vast. De aannemers dienen zich al aan.

Toch is er geen tijd voor rust. Er staat ons nog veel meer werk te doen. Want, iedereen is het vast met mij eens: met alleen een prachtig gebouw en goede voorzieningen zijn we er niet! Er ontstaat niet ‘zomaar’ een 24/7 goed functionerende meldkamer waar de collega’s fijn kunnen (samen)werken. Dat vraagt iets wat essentieel is, maar vaak ook onzichtbaar: het creëren van een fijne leefomgeving voor een prettige, gezonde en veilige werkplek met de juiste sfeer en condities. En evenzo belangrijk: een plek waar we onze meldkamer goed laten werken.

Het gaat dan om de inrichting van jouw organisatie en de plek die je daarin hebt, de samenwerking met de collega’s, een set van gangbare en vaak ongeschreven ‘regels’ over hoe we samen gebruik maken van de meldkamer. Herkenbare en gevoelsmatig zachte elementen die voor iedereen van belang zijn. En dan maakt het niet uit of je op de meldkamervloer werkt, bij beheer en bedrijfsvoering of op de bouwplaats. Je hecht er waarde aan.

Fijn werken is méér dan een goede fysieke plek. Er is helaas geen uitputtend recept, blauwdruk of format waarmee we dat onzichtbare gelijk in één keer goed kunnen (hoewel veel managementboeken ons dit wel willen doen geloven). Die fijne werkplek, die maken we samen. Het omgekeerde geldt ook: waar het niet fijn werken is, hebben we samen iets te doen. In de komende twee jaar leggen we de basis voor het werken in die fijne omgeving. En we maken er vooral werk van na de verhuizing, als we er écht samen zitten. Dan kunnen we onze werkplek ervaren en ernaar handelen.

Daarmee staan we voor de vraag: hoeveel moeten we nu al investeren in het creëren van deze ‘habitat’? Hoeveel ruimte krijgen we daar praktisch gezien voor, gelet op de personele schaarste die her en der is? Moeten we op zoek naar nieuwe vormen, omdat de corona-crisis ons daartoe uitnodigt? Of moeten we het laten rusten, en daar pas energie in gaan steken als we echt samen zitten? Wat is de behoefte van de collega’s in de huidige meldkamers? Dat lijkt soms een dilemma, maar dat hoeft het niet te zijn.

Wat zijn jouw ideeën hierover? Laat het mij weten! Alle denkkracht en ervaring is welkom. Ik hoor graag jullie verhalen. Want uiteindelijk maken we samen iets van de nieuwe meldkamer!

Janice Meerenburgh

kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland

mail: janice.meerenburgh@politie.nl

Voeg toe aan selectie