Herinnering: uitnodiging proefopstelling meldkamervloer

Deze uitnodiging is al eerder verstuurd, maar gelet op de vakantieperiode brengen we deze graag nog even onder de aandacht. Zoals we tijdens de participatiedag op 20 mei jl. aangaven gaan we in de eerste week van september een proefopstelling (mock-up) van de uiteindelijke keuze voor de meldkameropstelling maken. Op deze proefopstelling zijn nog kleine wijzigingen mogelijk.

Wat is de bedoeling?
De proefopstelling wordt opgebouwd in de Hanzehal (Fanny Blankers-Koenweg 2) in Zutphen.  
Op de volgende momenten kunnen alle betrokkenen (zoals centralisten van alle kolommen, collega’s beheer, RTIC, leidinggevenden e.d.) de proefopstelling bezoeken:

Woensdag 4 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag 4 september van 13.30 uur tot 15.30 uur
Woensdag 4 september van 19.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 5 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag 5 september van 13.30 uur tot 15.30 uur

Op al deze sessies wordt hetzelfde programma aangeboden. Omdat we iedereen graag de kans willen geven de proefopstelling te proberen en zich uit te spreken bieden we op verschillende dagdelen een gelijk programma aan. Daar kan je je voor aanmelden.

Hoe kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar m.vandijk@vnog.nl en in deze mail te vermelden op welk moment (hierboven staan de vijf mogelijkheden) je de proefsopstelling komt bezoeken. 
Aanmelden kan tot en met 23 augustus a.s. 
(in de eerdere uitnodiging kon je je aanmelden door te mailen naar Ton Brandts, i.v.m. zijn vakantie kan aanmelden nu bij Marijke van Dijk). 

We hopen dat iedereen ons helpt om via deze proefopstelling te komen tot een werkbare opstelling van tafels in de nieuwe meldkamer die jullie professie en de sfeer optimaal ondersteunt!

Voeg toe aan selectie