Inventarisatie overdracht van beheer

Er is een wetswijziging in de maak, waarmee de politie het beheer van de meldkamers overgedragen krijgt van de veiligheidsregio’s. Dat zal vermoedelijk op 1 januari 2020 ingaan. De overdracht van het beheer is een omvangrijke operatie. De politie is hiervoor het nieuwe organisatieonderdeel LMS aan het inrichten. De algemene afspraak is, dat de politie de meldkamers overneemt, zoals die nu functioneren. Voorop staat natuurlijk, dat de continuïteit van het meldkamerwerk niet in het gedrang komt.

In een groot deel van Nederland zijn op dat moment de meldkamers al samengevoegd. In Oost-Nederland staat de samenvoeging in Apeldoorn gepland in begin 2022. Dat betekent, dat de politie tot 2022 nog te maken krijgt met vier meldkamers in Oost.

Om de overdracht in goede banen te leiden zijn er landelijk afspraken voorbereid tussen de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s en de politie. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak voor de overdracht van het beheer. Bart van Rosmalen van het IFV en William de Vrij van de politie zijn de projectleiders van deze ontwikkeling.
In het plan van aanpak worden de stappen die genomen moeten worden beschreven.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de eerste fase uit het plan en dat is de inventarisatie van de huidige meldkamers. Hierin is o.a. opgenomen welke apparatuur en welke applicaties op de meldkamer worden gebruikt en hoe de meldkamers worden beheerd. Onze vijf veiligheidsregio’s hebben besloten dat de inventarisatie door onszelf wordt opgesteld. Tenslotte weet niemand beter dan de huidige verantwoordelijken hoe onze meldkamers zijn opgebouwd. Het bureau TriOpSys, dat goed bekend is in meldkamerland, heeft dit uitgevoerd. Het rapport is zo goed als afgerond en goedgekeurd door de directeuren van onze veiligheidsregio’s.

Daarmee is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de overdracht van de veiligheidsregio’s naar de politie. De komende maanden worden zowel op landelijk niveau als tussen de individuele veiligheidsregio’s en de politie verdere afspraken gemaakt. 

Voeg toe aan selectie