Licht aan de horizon

Het geeft een gevoel van hoop: we gaan een toekomst met een prachtige meldkamer tegemoet in een mooi nieuw te bouwen pand. Er is licht aan de horizon!

De samenvoeging van onze meldkamers komt steeds meer in beeld. We hebben er lang en geduldig op moeten wachten. Dat geduld heeft nu plaats gemaakt voor hard werken om op alle fronten alles in de steigers te zetten.

De voorbereidingen voor het realiseren van het nieuwe meldkamergebouw zijn in volle gang. Later deze maand hopen we jullie te berichten over het startschot voor de bouw.

En dat in een tijd, waarin de samenleving een groot beroep doet op de inzet van de hulpdiensten en meldkamers. We zitten nog volop in de strenge lockdown van de samenleving vanwege de corona-crisis. 

Met onze nieuwjaarswens willen we jullie een hart onder de riem steken. Deze tijd vraagt om aandacht, liefde en begrip. Laten we er zijn voor elkaar, in voor- en tegenspoed. Onze gezamenlijke meldkamer komt steeds dichterbij. We gaan er samen een prachtige meldkamer van maken. De toekomst is nu.

Janice Meerenburgh

kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland

mail: janice.meerenburgh@politie.nl

Voeg toe aan selectie