LMS Jaarverslag 2019

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de samenwerkingspartners maakten grote stappen in in 2019.

Het jaar van de grote stappen

2019 was een intensief jaar voor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de samenwerkingspartners. Een jaar waarin veel resultaten zijn geboekt en onomkeerbare besluiten zijn genomen over de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein. En er werden twee grote migraties gerealiseerd:

  • het vernieuwde communicatiesysteem C2000 voor hulpdiensten;
  • een verbeterd en modern communicatieplatform DO112 voor burgers en hulpverleners.  

Het jaarverslag is een weergave van alle ontwikkelingen en ervaringen van de samenwerkingspartners in 2019. Tegelijkertijd legt de LMS hiermee verantwoording af over de uitvoering van het beleid, zoals opgenomen in het Strategisch Beleids- en Bestedingsplan Meldkamers 2019-2023. Het jaarverslag bevat ook de Financiële Verantwoording van de begrotingsuitvoering in 2019.

Samenvatting

De samenvatting van het jaarverslag 2019 van de LMS vind je in onderstaand document.

Het complete jaarverslag is op te vragen bij: 

 

Voeg toe aan selectie