Medezeggenschap

Onlangs zijn Janice Meerenburgh en Sipke Dekker uitgenodigd in het overleg van de OR en de bestuurder in de Veiligheidsregio IJsselland. Dat was voor alle betrokkenen een waardevol overleg. Vanuit de projectorganisatie was het een mooie kans om de leden van de medezeggenschap bij te praten over de ontwikkelingen en ook te horen wat de vragen en zorgpunten van de medewerkers zijn.

De vragen en antwoorden zijn opgenomen in een FAQ. Met toestemming van de OR van IJsselland stellen we die hierbij graag beschikbaar aan jullie. 

 

Voeg toe aan selectie