Nieuwe fase in realisatie meldkamergebouw

Voor de zomer werd het definitieve ontwerp van het nieuwe meldkamergebouw vastgesteld. De voorbereidingen op de bouw zijn inmiddels in volle gang.

Technisch ontwerp

Het technisch ontwerp (bestek) voor het nieuwe meldkamergebouw wordt in de herfst vastgesteld. Deze uitwerking van het defintieve ontwerp heeft tot enkele wijzigingen geleid. We noemen enkele wijzigingen uit het voorstel:

  • Er komt een carport met zonnepanelen op het parkeerterrein. Deze zonnepanelen zouden oorspronkelijk op het dak van het meldkamergebouw geplaatst worden. Dit is niet meer mogelijk vanwege de gestegen elektrische vermogens van de zonnepanelen, vooral ICT;
  • Het klimaat van de cameratoezichtruimte van Team Technisch Toezicht (TTT) is verbeterd. De ventilatie is aangepast aan de apparatuur (schermen) en de maximale bezetting (7 personen);
  • De brandveiligheid is extra verhoogd door toepassing van brandvertragende vloeren, wanden, keukenbladen en meubels in het atrium. Het streven is brandklasse B, terwijl het Bouwbesluit brandklasse D voorschrijft. We gaan dat voor ca. 95% halen, als deze wijzigingen worden geaccepteerd in de beoordeling van de bouwvergunning door de gemeente;
  • De staalconstructie van de techniekruimte naast de meldkamer is extra brandwerend gemaakt. Dit verlaagt de kans op instorting na een middelbrand. Het Bouwbesluit stelt weliswaar lagere eisen aan deze constructie, maar het bouwteam kiest voor verhoogde bedrijfszekerheid;
  • De eenpersoonskamers op de kantoorverdieping zijn verplaatst naar de kopgevel. Dit verbetert de ruimtebeleving, zo blijkt uit het 3D-model van het meldkamergebouw;
  • Er komt een fietsstrook op het terrein. De fietsrekken worden enkellaags in plaats van dubbellaags. En er komen oplaadpaaltjes voor electrische fietsen.

Wijziging bestemmingsplan

De inspraakperiode is voorbij, er zijn geen visies van omwonenden of belanghebbenden bij de gemeente ingediend. Het plan is voor besluitvorming aan het College van B&W voorgelegd, daarna moet de gemeenteraad instemmen. Naar verwachting is de procedure eind dit jaar afgerond.

Aanvraag van de bouwvergunning

De bouwvergunning mag officieel pas aangevraagd worden als de wijziging in bestemmingsplan afgerond is. Om sneller aan de bouw te kunnen beginnen is er een pro forma aanvraag ingediend. Dit betreft het gehele pakket aan documenten voor de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Deze vergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De gemeente Apeldoorn heeft al een complete review gedaan. Hierdoor is de kans op verrassingen bij de daadwerkelijke bouwaanvraag vrij laag. 

Selectie van de aannemer 

Negen partijen hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt voor de rol van aannemer. In juli selecteerden het Politie Diensten Centrum (PDC) en het bouwteam vijf partijen voor deze rol. Deze selectie is een mooie mix van landelijk bekende aannemers en lokale partijen uit de regio Oost-Nederland. In december 2020 volgt de definitieve keuze.

Planning van het bouwproces

Het ontwerpproces ligt precies op schema, er is in de zomer flink doorgewerkt om dit te halen. De oplevering van de bouw staat nog steeds gepland op mei 2022. De maanden erna worden gebruikt om het gebouw in te richten. De ingebruikname van het nieuwe meldkamergebouw vindt volgens de planning plaats in november 2022. Dit is een strakke planning, die haalbaar is als er geen grote tegenvallers zijn.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) werkt een planning uit voor de activiteiten die na de oplevering van de bouw plaatsvinden. Hierin wordt rekening gehouden met de ervaringen van Meldkamer Zeeland-West-Brabant in Bergen op Zoom. Daar namen de collega's van de meldkamer voor de zomer intrek in een nieuwe meldkamergebouw.

Aandachtspunten

Er zijn wel nog een paar factoren die het spannend maken, zoals de corona-crisis (levertijden), stikstofarm bouwen (hybride materieel) en de stroomvoorziening (met name de bouw van een nieuw midden-station). 

Gebruiksfuncties en innovaties

In de komende edities van deze nieuwsbrief zullen we wat vaker inzoomen op de gebruiksfuncties en innovatieve elementen van het nieuwe meldkamergebouw. Dit geeft een mooi beeld van het veelzijdige karakter van onze nieuwe meldkamer.  

Virtuele rondleiding

Het bouwteam en de architect werken aan virtuele 3D-rondleiding door het nieuwe meldkamergebouw, zodat we onze nieuwe werkplek alvast kunnen gaan verkennen. Nadere informatie volgt later, via het bouwteam.

 

 

 

Voeg toe aan selectie