Opening nieuwe meldkamer gepland voor eind 2022

Het Politie Diensten Centrum (PDC), die het nieuwe gebouw van onze meldkamer realiseert, heeft samen met de partijen in de Stuurgroep Huisvesting de planning opnieuw tegen het licht gehouden.

Conclusie: er is nog flink werk aan de winkel, voordat we live kunnen gaan in de nieuwe meldkamer. Denk bijvoorbeeld aan de bestemmingsplanwijziging, de bouwvergunning, aannemerselectie, bouwen, installatiewerkzaamheden en het inrichten.

Ook de stikstofproblematiek nemen we mee in de bouwplannen. Apeldoorn grenst immers aan een groot Natura-2000 gebied. Door innovatief met bouwmaterieel te werken worden we één van de eerste stikstofarme bouwplaatsen in de regio. 

Al met al schat de Stuurgroep Huisvesting met het PDC in dat de opening van het nieuwe gebouw eind 2022 haalbaar is.Tot die tijd blijven we in Oost Nederland het meldkamerwerk verrichten vanaf de huidige drie locaties MAN, de MON en in Hengelo. Het beheer van deze locaties is sinds 1 januari 2020 in handen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Hierbij horen ook huisvesting, ICT en facilitaire zaken.

Voeg toe aan selectie