Overdracht beheer naar Politie

Er wordt op dit moment hard gewerkt om het beheer van de meldkamers op 1 januari 2020 aan de politie over te dragen. In het overleg van hoofden GMK (going concern) en de operationele stuurgroep LMS-Oost Nederland is ervoor gekozen, dat de veiligheidsregio’s als huidige verantwoordelijken voor de gemeenschappelijke meldkamers ook in the lead zijn om de beschrijving van de huidige situatie op te stellen. De veiligheidsregio’s willen de overdracht zorgvuldig begeleiden met het oog op de continuïteit en de zorg voor de medewerkers.

TriOpSys - in de persoon van  Ronald Bommerson - gaat deze inventarisatie uitvoeren in Oost-Nederland. Het onderzoek richt zich op de huidige situatie van applicaties, hardware, meldkameruitrusting en uitvoering van het beheer. Bommerson zal daartoe een aantal collega’s benaderen.

In opdracht van het strategisch meldkamerberaad wordt ook op landelijk niveau de overdracht van het beheer voorbereid. Vanuit de kwartiermakersorganisatie stemmen we af met dit landelijk traject, zodat onze inventarisatie zoveel mogelijk de informatiebehoefte vanuit het landelijke traject dekt, en dubbele uitvragen worden voorkomen.

Voeg toe aan selectie