Overgangsdatum nieuwe meldkamer Apeldoorn

De directies in de Operationele Stuurgroep hebben een datum bepaald waarop de drie huidige meldkamers overgaan naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Voor politie en brandweer/multi is dat dinsdag 21 maart 2023. Ook de ambulancezorgaanbieders streven naar een overgang op deze datum, maar er zijn nog belangrijke randvoorwaarden die ingevuld moeten worden. Met deze stip op de horizon kunnen alle twaalf organisaties gericht werken aan essentiële processen en veranderingen. Daarnaast schept het meer duidelijkheid voor medewerkers en kunnen zij toeleven naar de overgangsdatum.

De directies van de ambulancezorgorganisaties willen graag instemmen. Echter, er is nog geen duidelijkheid over het leveren van het aantal meldtafels dat nodig is in de zorgcoördinatiecentra. De meldkamer ambulancezorg en de beoogde zorgcoördinatiecentra voeren gezamenlijk het totale ambulancezorgproces uit. Landelijk moet nog besluitvorming plaatsvinden over de dienstverlening vanuit de zorgcoördinatiecentra en de faciliteiten die daarbij noodzakelijk zijn. Dit is onder meer van invloed op de borging van voldoende tafels om het totale ambulancezorgproces op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Er wordt volop ingezet door alle partijen om dit op korte termijn op een goede manier in te regelen.

De opening van de Meldkamer Oost-Nederland komt nu snel dichterbij. Er wordt tegelijkertijd hard gewerkt om de meldkamerdienstverlening vanaf de huidige locaties te blijven garanderen. Directies van brandweer, politie en ambulancezorgorganisaties zijn het erover eens dat het samen verhuizen naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland voor de mensen, de kwaliteit, de continuïteit en de veiligheid van het meldkamerwerk het meest optimaal is. Op korte termijn werken politie, veiligheidsregio’s en ambulancezorgorganisaties samen aan een plan met pragmatische, tijdelijke overbruggingsmogelijkheden, zodat blauw, rood en wit op 21 maart 2023 gezamenlijk kunnen migreren.

Ook een aantal bewoners van Europaweg 77 verhuist op of rond deze datum naar het nieuwe pand. Het gaat om LMS Beheer, RTIC, Team Technisch Toezicht (politie) en TGO (politie).

Heb je vragen over deze informatie of de migratiedatum, stel ze aan je leidinggevende.

 

Voeg toe aan selectie