Palen slaan voor nieuwe meldkamer Oost

Alle kleuren en alle regio’s waren er. Zo’n 40 collega’s kwamen naar Apeldoorn om elkaar te leren kennen, maar vooral op vlieghoogte gebracht te worden over met name de huisvesting van onze nieuwe meldkamer, en ook om de start van het bouwproces een ‘smoel’ te geven. En dat smoel geven lukte aardig. Na een bij vlagen hilarisch kennismakingsspel werd iedereen – onder andere in de prachtige brandweerbus van Gelderland Midden – van de vergaderplek naar de toekomstige locatie gebracht, naast het politie/VNOG-gebouw aan de Europaweg in Apeldoorn. En daar werden in – uiteraard gemengde – groepjes de palen geslagen die ruwweg de contouren van de nieuwe meldkamer aangeven. Daarnaast werd een niet te missen bord opgetrokken, waarop bezoekers en collega’s kunnen zien wat er staat te gebeuren.

Vlieghoogte
Ramona Gal (huisvesting), Marco Haagen (huisvesting) en Manon Rietman (DPO) namen ons mee in de stand van zaken, om te beginnen de manier waarop het bouwproces is georganiseerd. En dat is best lastig! Duidelijk is in ieder geval dat het PDC (politie dienstencentrum) leidend is in de bouw. Maar het gebruikersoverleg, waarin alle kleuren en regio’s zitten, is minstens zo belangrijk. Op basis van hun inbreng is inmiddels het  PvE (programma van eisen) opgesteld. Daar komt van alles langs: parkeren, oefenmogelijkheid, eventuele slaap- of rustplaatsen, kantine, maar ook indeling, kleuren en materialen.

Gebouw
Inmiddels is duidelijk dat de crisisruimten van de VNOG niet in het gebouw komen vanwege te hoge kosten. Maar dat gat wordt opgevuld door de politie met het TGO (team grootschalige opsporing). De uitgangspunten voor het gebouw zijn:

  • modulair, wat wil zeggen optimale flexibiliteit
  • gericht op samenwerken en ontvangen
  • veiligheid geregeld in maximaal drie niveaus: een deel dat toegankelijk is voor iedereen, ook gasten, een deel voor alleen medewerkers, en een deel alleen toegankelijk voor heel specifieke taken.

In oktober worden de architect en installatieadviseur geselecteerd, waarna het ontwerp voor het gebouw start

Palen slaan
De een was er wat handiger in dan de ander, maar uiteindelijk slaagden de deelnemers erin om de contouren van het nieuwe gebouw zichtbaar te maken door het slaan van palen op de toekomstige hoeken. Het bord dat vervolgens opgetrokken werd, is ook niet te missen. Het vervoer van en naar de nieuwe  locatie zorgde voor de nodige ‘mix’ en ook tijdens de lunch erna grepen collega’s de kans aan om elkaar te leren kennen.

Wat kan al wel/nog niet?
Sommige zaken kunnen we nu al regelen, andere liever nog niet. Bijvoorbeeld de tafelopstelling: die maken we liefst zo laat mogelijk, want dat geeft ons flexibiliteit tot op het laatste moment. Vandaar ook dat de ruimten dusdanig uitgevoerd kunnen worden dat er geen ‘in beton gegoten’ opstelling gemaakt wordt. Dit geeft ons in de toekomst ook nog de mogelijkheid om de opstelling zonder ‘hak- en breekwerk’ te wijzigen. Over opschaling is al besloten dat dat in principe op de werkvloer moet gebeuren, en niet in een aparte ruimte. Maar dienstroosters, inclusief moment van overdracht en briefing, zijn nog een punt van aandacht.

Wat willen wij als gebruikers?
In twee sessies konden de deelnemers hun ideeën spuien: Hoe kan een gebouw bijdragen aan je welzijn? Wat maakt voor jou het werk plezierig? Wat zou je nog willen toevoegen? In de gesprekken ging het van kennis (regionale specialismen) via hard ware (parkeren) naar cultuur (iedereen hetzelfde kerstgeschenk) en weer terug. Vraagtekens waren er over harmonisatie, over mogelijke ‘free seating’, en vooral over de plek en rol van ICT. Die blijkt tot nu toe onderbelicht. Aan de projectorganisatie werd als belangrijkste boodschap meegegeven: Het bouwtraject duurt lang, terwijl onderwijl de organisaties veranderen. Blijf dus verbinden, in alle opzichten. En daar was deze dag een prima voorbeeld van.

Verder
Aan het eind van de dag zijn alle opmerkingen en suggesties verzameld. Projectleider Sipke Dekker gaf aan dat die verwerkt worden in een overzicht dat verspreid zal worden. Daar zal ook een inhoudelijke reactie in komen te staan, zodat voor iedereen helder is wat er met de suggesties is/wordt gedaan. Ook het programma van eisen zal binnenkort beschikbaar zijn.

De feiten van de nieuwe meldkamer:

  • 79 gemeenten
  • 5 regio’s
  • 11 partijen
  • 3,2 miljoen inwoners
  • Gereed voorjaar 2022
  • Adres: Europaweg 77, Apeldoorn
  • Grootste meldkamer van Nederland
Voeg toe aan selectie