Privacyverklaring van deze nieuwsbrief

Lees hier hoe we met de persoonsgegevens van onze nieuwsbrieflezers omgaan.

Privacyverklaring Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o.

1. De Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. wordt uitgegeven onder beheer van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), afdeling Bedrijfsvoering Meldkamer Oost-Nederland (MK ON) in oprichting.

2. Voor de opmaak van Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. wordt gebruik gemaakt van CC Reader van Studio VDS en wel op de volgende wijze:

  • LMS / MK ON en Studio VDS slaan geen statistieken op;
  • Externe cookies worden alleen geplaatst wanneer er video’s in de nieuwsbrief worden opgenomen. Video’s worden enkel op de website ingeladen wanneer men akkoord gaat met de cookie melding;
  • Studio VDS slaat geen gebruikersgegevens op van bezoekers, alleen het e-mailadres van de LMS-functionaris dat gekoppeld is aan het CC Reader-account van LMS / MK ON;
  • LMS / MK ON gebruikt een distributielijst in Outlook voor de verzending van de nieuwsbrieven en plaatst in het verzendbericht een weblink naar CC Reader. LMS / MK ON voegt alleen e-mailadressen aan deze distributielijst toe van gebruikers die zich op eigen verzoek hebben aangemeld voor de Nieuwsbrief Meldkamer Oost-Nederland i.o. Dit zijn de enige gegevens die van gebruikers worden bewaard: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze worden verwijderd uit de distributielijst, als de gebruiker hierom verzoekt door zich af te melden voor de nieuwsbrief met behulp van een e-mail aan: info.meldkamer.oost-nederland@politie.

3. Voor vragen over privacy bij de distributie van deze nieuwsbrief kun je terecht bij:

4. LMS is ingericht als een verbijzonderd organisatieonderdeel van de Nationale Politie. LMS onderzoekt de noodzaak van aanvullingen op de privacyverklaring van de Nationale Politie vanwege het multidisciplinaire samenwerkingskarakter van dit verbijzonderde organisatieonderdeel. Tot die tijd hanteert de LMS hanteert de privacyverklaring van de Nationale Politie.

Voeg toe aan selectie