Terugblik op een bewogen jaar

In 2021 zetten we flinke stappen om te komen tot een prachtige nieuwe meldkamer Oost-Nederland. We verwoordden deze stappen in een jaaroverzicht. Een aantal mijlpalen kun je hieronder alvast teruglezen.

Q1 2021: ‘Zichtbaar bouwen en reality-checks op voornemens’

 • De voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein starten. Er gebeurt zichtbaar iets op het tot dan toe braakliggende stuk grond. Om iedereen een actueel beeld te geven hoe de bouw vordert, plaatsen we camera´s. Zo is een livestream te volgen op de MAN, MON en Meldkamer Twente. Ook maken we regelmatig een timelapse van de bouw die in onze nieuwsbrieven terug te vinden is.
 • Er vinden gebruikerstesten van meldkamertafels plaats. LMS organiseert deze vanwege een noodzakelijke nieuwe aanbesteding. Een aantal centralisten uit Oost-Nederland doet mee.
 • De Stuurgroep Huisvesting (onder leiding van het PDC van politie) geeft opdracht voor de start van een parkeeronderzoek. Voor onze directies is het belangrijk dat de eerdere toezeggingen van de politie blijven staan. Dat betekent dat centralisten van alle disciplines en de CaCo’s op het terrein kunnen parkeren als zij dienst hebben.
 • Op 19 maart slaat onze voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep, burgemeester Carol van Eert, de eerste heipaal in de grond. In klein comité vanwege corona. Rode, blauwe, gele en zwarte confetti uit het confettikanon symboliseert dat het nieuwe gebouw een werkplek aan collega’s van brandweer, politie, ambulancezorg en LMS biedt. Het gebouw is in eigendom van de politie. We nemen een korte film op met boodschappen van de disciplines aan hun mensen. We vieren het moment op 31 maart met wat lekkers op de MAN, MON en Meldkamer Twente. Helaas was de VR-tour met dito brillen die we ontwikkelden vanwege corona niet mogelijk. Wel kon dit, ietwat minder spectaculair, digitaal.
 • Directies stellen de ‘One Step’-migratiestrategie vast. In één dienst gaan alle drie meldkamers ‘op zwart’ en start de MK ON op. Ook moeten dan de lijnen met de ZCC’s zijn geborgd. Voor beheerders LMS heeft deze werkwijze de voorkeur.

Q2 2021: ‘Stappen vooruit, maar ook dé zure appel van 2021’

 • De keuze voor de meldtafel is bekend: we zijn er blij mee dat deze ‘CREON-tafel’ heel erg lijkt op de tafel die wij tijdens de mock-up (proefopstelling) van onze meldkamervloer in de Hanzehal in Zutphen (2019) presenteerden.
 • De eerste uitkomst uit het parkeeronderzoek dient zich aan. Er blijkt een wijziging van de aanvliegroute: het gaat nu niet meer alleen over parkeerbeleid op het terrein van de meldkamer. De terreinen van Europaweg 77 (MK ON) en Europaweg 79 moeten als één worden gezien. Voor tenminste vier jaar huurt de politie (eigenaar van beide gebouwen) 120 extra plekken op het terrein links naast de meldkamer. De toegang tot het gehele terrein gebeurt via één slagboom vanaf de Europaweg. Een werkgroep werkt verder aan parkeerbeleid en werkbare afspraken, waar ook mobiliteitsbeleid en de klimaatdoelstellingen deel van uitmaken. Wij blijven goed aangehaakt!
 • Uit de risicosessies en reality-checks op initiatief van de LMS komt dat november 2022 niet haalbaar blijkt om ‘live’ te gaan. Een ontzettend vervelende boodschap die flinke impact heeft. Op het gemoed van betrokkenen maar ook in praktische zin: drie meldkamers moeten nog langer open blijven. Dat is nu soms al best lastig. Het is dé zure appel van 2021. En daar bijten we uiteindelijk samen doorheen. In Q1 2023 staat nu de livegang gepland.

Foto: vooraanzicht CREON meldtafel

Q3 2021: ‘Inlopen, doorlopen en ingroeien’

 • De bouw vordert gestaag. De eerste verdiepingen krijgen gestalte. In de zomervakantie werken de bouwlieden door, om wat tegenvallers in te lopen. De aannemer is ongeveer op de helft en komt in september met een nieuwe planning. 30 mei 2022 als datum voor bouwkundige oplevering lijkt daarin nog steeds haalbaar.
 • We kijken met zorg naar de stand van techniek van de ICT en naar de verstoringen waar de al op de landelijke infra aangesloten meldkamers last van hebben. LMS werkt heel hard aan verbeteringen en meer stabiliteit. Voor iedereen  is duidelijk: het aansluiten van MK ON moet rondom ons geplande moment van livegang zijn: in Q1 2023.
 • 088-omnummering: een technisch kleine exercitie, maar met grote impact op organisaties en hun gelieerden. Alle partijen die via een eigen telefoonnummer de meldkamer bellen, krijgen een nieuw nummer uit de door LMS toegekende 088-nummerreeks. Het oude vervalt. We zijn bezig met alle werkzaamheden achter de schermen, zodat vóór livegang van de MK ON het nieuwe 088-nummerplan in werking kan treden. 
 • De governance-invulling komt een stap verder. Er ligt een grote en gedeelde wens om going concern op de drie meldkamers en het realisatieprogramma MK ON van de kwartiermaker dichter bij elkaar te brengen. De projectleiders, kwartiermakers en hoofden meldkamers van de locaties vinden elkaar in de opzet van het Transitieteam (een vernieuwing van het eerdere Programmateam). Dit Transitieteam, waar zowel programmarealisatie, afstemming going concern en het ‘middengebied daartussen’ aan de orde komen, is onderdeel van de ingroeistrategie naar de nieuwe MK ON. Uiteindelijk faseert het programmadeel van het Transitieteam uit, en gaat het Transitieoverleg als MT MK ON functioneren.

Q4 2021: ‘Hoogste punt en deadlines!’

 • 26 oktober bereikt de bouw z’n hoogste punt. We hijsen in klein gezelschap, wederom vanwege corona, de vlag in de top. Om deze tweede mijlpaal van 2021 te vieren, laten we op alle locaties gebakjes bezorgen en maken we een nieuwsbrief met QR-code waarachter een timelapse van de bouw zit.
 • Het governance-gesprek tussen directies, kwartiermakers en locatieleiding komt tot een goed einde. Het beeld van ‘ingroeien’ dat we samen kozen (in plaats van ‘doe-alsof’) geeft betere energie. Het Transitieteam komt op stoom en de politie draagt, geheel volgens de landelijke lijn, het huidige hoofd DROC bij de gezamenlijke directies voor als hoofd Meldkamer Oost-Nederland. 
 • De bestelling van het meubilair is de deur uit, zodat de meldkamer en alle aanverwante ruimtes tijdig ingericht opgeleverd kunnen worden. We checkten daarvoor of de beelden en hoeveelheden nog klopten met de realiteit.
 • Eerste piketpaal van het Transitieteam: een online bijeenkomst met grote opkomst over medewerkerbetrokkenheid samen met leiding, HR en communicatie van alle disciplines. Daaruit haalden we input voor een strategie, gedragen en gevoed door alle disciplines. ‘Doe het met wat voor onze neus ligt (het warme gesprek, beantwoorden van vragen) en heb oog voor urgentie en goede interventies in verschillende "fasen": (1) Ik weet (nog) niet of ik meega, (2) Ik ga mee en (3) We gaan (bijna) over.' Maar de boodschap van de leiding aan ons is vooral: blijf realistisch! In tijden van corona en personele krapte is gewoonweg niet alles mogelijk.

 

Voeg toe aan selectie