Toelichtend bericht: verschuiving datum openstelling Meldkamer Oost-Nederland

De datum waarop de MK ON operationeel gaat, is opgeschoven. Van 22 november 2022 naar eind maart 2023. In de laatste nieuwsbrief die drie weken geleden is verspreid, hebben jullie dit kunnen lezen.

Het betekent onder andere dat de MAN, MON en de Meldkamer Twente langer open blijven. Alle (samenvoegings-)activiteiten bij brandweer, politie, ambulancediensten en de LMS, ter voorbereiding op de realisatie van de MK ON, gaan wel onverminderd door. We vinden deze vertraging enorm vervelend. En we kunnen ons goed voorstellen dat dit bij iedereen die straks in de nieuwe meldkamer gaat werken, ‘rauw op het dak’ valt. Opnieuw langer moeten wachten, terwijl we allemaal al een lange tijd weten dat de samenvoeging naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn een feit is.

In de nieuwsbrief gaven we aan dat we jullie nader zouden informeren over de reden dat vertraagd wordt en over de gevolgen. Hierbij geven we invulling aan die belofte.

Meer dan een gebouw neerzetten

Wij zijn de eersten in Nederland die een volledig nieuw pand bouwen waarbij de meldkamer de hoofdgebruiker is. Uiteraard weten we dat zo’n groot en complex proces veel tijd en de nodige zorgvuldigheid kost. Want, de dienstverlening vanuit de meldkamer is cruciaal voor hulp aan burgers in nood en aan de collega’s op straat. Alles moet het ‘gewoon’ doen op het moment dat de meldkamer opengaat. Daarom moeten we op alle faciliteiten die worden aangelegd, kunnen vertrouwen. We zijn voortdurend scherp op de risico’s in dit realisatieproces. Tegelijkertijd zijn planningen en deadlines belangrijk. Want naast de bouw lopen vele processen parallel aan dit traject, zoals een samenvoeging naar één werkgever bij de brandweer, een verandering bij de ambulancediensten, harmonisatie van werkprocessen bij alle disciplines, een fysieke verhuizing en het ‘openhouden’ van de 3 bestaande locaties. Met 12 meldkamerpartijen proberen we dit alles goed op elkaar af te stemmen. We realiseren ons: alles hangt met alles samen, vertraging in één van de processen betekent gelijk ook iets - hoe groot of klein ook - voor andere activiteiten.

ICT

In de aanvankelijke planning is rekening gehouden met het gelijktijdig uitvoeren van een aantal afrondende bouwwerkzaamheden en het aanleggen van de ICT. Nu de fase van de selectie van de aannemer klaar is en de bouw van start is gegaan, konden recent de risicoanalyse en planning van de ICT-realisatie en -migratie nader uitgewerkt worden. Een aantal van de genoemde werkzaamheden, waarvan gedacht werd dat zij prima samen konden vallen, blijkt bij het gedetailleerd uitlopen ervan toch te risicovol voor de uiteindelijke werking van de meldkamer. Zij moeten na elkaar in een nieuwe planning worden opgenomen. Met het uitgangspunt in gedachten dat december een freezemaand op de meldkamer is, en 22-11-22 de laatste geschikte datum in 2022 is, was snel duidelijk dat een nieuwe realisatiedatum over de jaargrens heen zou gaan.

Dat was geen wenselijke uitkomst. Daarom hebben we alles op alles gezet om te proberen op een andere wijze een versnelling in de planning te realiseren. Om zo toch nog uit te kunnen komen op 2022. Er is vanuit bouw, ICT en huisvesting samen scherp gekeken naar mogelijkheden. Helaas bleken er geen opties of andere combinaties te maken, die risicoloos zijn voor een goede werking van de meldkamer. In combinatie met de bekende operationele ‘no go’ van een migratie voor december 2022 (in verband met feestdagen en vakantie) was het daarmee echt uitgesloten dat opening van de MK ON in 2022 zou kunnen plaatsvinden. Een ontzettend vervelende boodschap voor ieder van ons. Want het heeft niet alleen gevolgen voor het langer openhouden van de locaties, het draagt ook zeker niet bij aan de motivatie van alle collega´s die eind 2022 toch als een soort van ‘houvast’ voelden. Dat begrijpen we zonder meer.

Planning

De bouw is gestart. De grootste uitvoeringsrisico’s in dit traject lijken gepasseerd. Op dit moment werkt LMS aan een verdere invulling en/of aanscherping van de detailplanning van de operationalisering van de meldkamer. Als we eerlijk en realistisch luisteren naar de reacties in de omgeving, snappen we heel goed dat deze voor een belangrijk deel zijn te vatten in de vraag: hoe kunnen we erop vertrouwen dat dit nu wel wordt gehaald?

De exacte migratiedatum waarop de MAN, MON en Twente over kunnen naar Apeldoorn wordt  binnenkort door alle partijen samen vastgesteld. Kijkend naar wat op dit moment voor LMS en de disciplines haalbaar en acceptabel is. De voorlopige inschatting is dat dit ergens eind maart 2023 zal zijn. Maar met het nodige voorbehoud. En met scherpe monitoring op planningen, deadlines en afspraken. Want we ervaren nu in toenemende mate: hoe dichterbij de eindstreep, hoe concreter alles wordt en hoe meer de druk om te harmoniseren, standaardiseren, realiseren en los te laten bij alle betrokkenen toeneemt.

Wat betekent dit voor de afzonderlijke diensten?

De samenvoegingsactiviteiten bij de brandweer, politie en ambulancezorg gaan onverminderd door, zo bevestigen de directies en de projectleiders. Een uitloop op deze realisatieplanning geeft daarin hooguit wat extra ruimte. Tegelijkertijd is er zorg over het langer openhouden van de locaties. Hebben en houden we voldoende mensen op de drie locaties om het werk te kunnen doen? Ook zijn er financiële vragen en vragen over de huisvesting. De disciplines en de LMS werken nu aan een impactanalyse om deze zaken goed in kaart te brengen. En om na te gaan wat er nodig is om in alle meldkamers goede dienstverlening te kunnen blijven leveren tot de samenvoeging naar Apeldoorn.

In de nieuwbouw aan de Europaweg 77 komen ook andere diensten van de politie, zoals Team Technisch Toezicht en het Team Grootschalige Opsporing. Zij maken gebruik van andere ruimtes op andere verdiepingen. Waarschijnlijk betrekken zij gelijk met de meldkamer het gebouw.

 

Voeg toe aan selectie