Uitgelicht: beheer en bedrijfsvoering

Hoe staat het met het inregelen van beheer en bedrijfsvoering? Aan het woord is Remko Tippens, kwartiermaker Bedrijfsvoering van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voor de Meldkamer Oost-Nederland i.o..

Het inregelen van beheer en bedrijfsvoering is één van de opgaven voor de realisatie van de Meldkamer Oost-Nederland, die in de koersnotitie genoemd staan. Hiervoor staat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) aan de lat. 

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)

Het is alweer meer dan 8 maanden geleden, dat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) de taken van het beheer en de instandhouding van de meldkamers overnam van de veiligheidsregio's. Dat is nu ook wettelijk geregeld. Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht. Deze wet legt de basis voor de inrichting en werking van het meldkamerdomein en ook voor de samenvoeging van meldkamers. In Oost-Nederland worden de MON (Apeldoorn), de MAN (Arnhem) en Meldkamer Twente (Hengelo) samengevoegd. De planning is eind 2022.

Het zijn best 8 hele drukke maanden geweest! 

En die drukte werd niet alleen veroorzaakt door de overdracht van beheer en bedrijfsvoering. Vooral de vernieuwing en implementatie van C2000 en de impact van de corona-crisis eisten onze aandacht op.

De implementatie van het vernieuwde C2000-systeem bracht veel werk met zich mee: in de uitvoering, begeleiding en coördinatie. Landelijk hebben we daar een goede bijdrage aan geleverd. Zo is bijvoorbeeld de landelijke app om meldingen door te geven ontwikkeld in Oost-Nederland. Al met al heeft het implementatieproces veel impact gehad, zowel op de hulpverleners op straat als op de beheerders van de meldkamers.

En natuurlijk heeft de corona-crisis als gevolg van het Covid-19 virus ook veel impact. Elke meldkamerlocatie moet een continuïteitsplan georganiseerd en ingeregeld hebben, zodat helder is wat er moet gebeuren bij een mogelijke besmetting op een meldkamer of andere calamiteit. In het dagelijkse werk zijn hierdoor ook veel veranderingen doorgevoerd.

Werkprocessen inregelen

Naast deze gebeurtenissen zijn we ook hard aan het werk gegaan met het inregelen van de werkprocessen van beheer en bedrijfsvoering voor onze drie meldkamerlocaties vanuit één afdeling. Dat doen we zoveel mogelijk binnen de landelijke kaders en natuurlijk ook met het oog op de samenvoeging eind 2022. Dit betekent veel afstemming zoeken, zowel tussen onze eigen meldkamers als met de andere meldkamers in Nederland.

Het harmoniseren van werkprocessen is daarin een belangrijk gegeven. Dat kan ook niet anders, als je drie meldkamers gaat samenvoegen én tegelijkertijd het werk van andere meldkamers moet kunnen overnemen, wanneer dat nodig is. Daarin streven we naar kwaliteit. En dat is een hele mooie opgave!

Twee parallelle snelwegen

We staan voor de grote uitdaging om onze meldkamers goed te laten functioneren op hun huidige locaties. Dat noemen we het going concern. De dienstverlening van onze meldkamers gaat door, 24/7, daar staan we voor. 

Daarnaast zorgen we voor de realisatie van de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland: één gemeenschappelijke meldkamerorganisatie voor Gelderland en Overijssel, in een nieuw meldkamergebouw in Apeldoorn. 

Ik zie dat als twee snelwegen die weliswaar parallel lopen, maar ook een directe afhankelijkheid hebben. Op enig moment zullen we ook deze snelwegen in elkaar moeten voegen. En ik noem het snelwegen, want de ontwikkelingen gaan snel en er is nog veel te doen. Voor we het weten is het eind 2022!

Wat ons te doen staat

Het komende halfjaar staat vooral in het teken van alle activiteiten ter voorbereiding op de bouw, migratie en verhuizing naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland. Volgens de planning gaan we in het vierde kwartaal van 2022 operationeel met onze nieuwe meldkamer. Vooralsnog ziet dat er goed uit!

Maar, dat gaat niet vanzelf. We zullen, met elkaar, nog vele zaken moeten organiseren, harmoniseren en standaardiseren.

We gaan de stap maken van locatie-denken naar regio-denken. We zijn niet meer autonoom in onze besluitvorming, maar onderdeel van een landelijke organisatie. We gaan toe naar een netwerk van 10 meldkamers, die het werk moeiteloos van elkaar kunnen overnemen. Ook als het stormt. Dat is waarvoor we aan de lat staan.

Dit kunnen we niet meer “in splendid isolation” doen. Alle spelers op de meldkamers hebben hier een rol en verantwoordelijkheid in. We zullen dit met elkaar moeten oppakken en realiseren, ieder in zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid.

Vanuit beheer en bedrijfsvoering dragen we hier graag aan bij. Samen aan de slag!

Voeg toe aan selectie