Uitnodiging proefopstelling meldkamervloer

Zoals we tijdens de participatiedag op 20 mei jl. aangaven gaan we in de eerste week van september een proefopstelling (mock-up) van de uiteindelijke keuze voor de meldkameropstelling maken. Binnenkort ontvangt iedere meldkamer de tekeningen van de twee opties waarover op de participatiedag is gesproken met de voor-en tegenargumenten en de vragen. Iedereen kan er dan nog eens rustig naar kijken, ook de collega’s die er 20 mei niet bij konden zijn. Tussen nu en september komt een uiteindelijk voorstel voor de opstelling. Die wordt uiteraard met jullie gedeeld. Op de proefopstelling zijn nog kleine wijzigingen mogelijk.

Omdat we de mock-up in de eerste week van september opbouwen en we iedereen de gelegenheid willen geven om deze proefopstelling te bezoeken ontvangen jullie hierbij de uitnodiging met de programmatijden.

Wat is de bedoeling?
Op dinsdag 3 september wordt de mock-up in de Hanzehal (Fanny Blankers-Koenweg 2) in Zutphen opgebouwd. Vanaf 4 september kunnen jullie daar terecht.
Op de volgende momenten kunnen alle betrokkenen (zoals centralisten van alle kolommen, collega’s beheer, RTIC, leidinggevenden e.d.) de mock-up bezoeken:

  • Woensdag 4 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Woensdag 4 september van 13.30 uur tot 15.30 uur
  • Woensdag 4 september van 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Donderdag 5 september van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Donderdag 5 september van 13.30 uur tot 15.30 uur

Op al deze sessies wordt hetzelfde programma aangeboden. Omdat we iedereen graag de kans willen geven de proefopstelling te proberen en zich uit te spreken bieden we op verschillende dagdelen een gelijk programma aan. Daar kan je je voor aanmelden.

Hoe kan ik me aanmelden?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar ton.brandts@politie.nl en in deze mail te vermelden op welk moment (hierboven staan de vijf mogelijkheden) je de mock-up komt bezoeken. 
Aanmelden kan tot 1 augustus a.s. 

We hopen dat iedereen ons helpt om via deze mock- up te komen tot een werkbare opstelling van tafels in de nieuwe meldkamer die jullie professie en de sfeer optimaal ondersteunt!

 

Voeg toe aan selectie