We zetten koers naar 2022

De bouwkundige en technische realisatie van de nieuwe meldkamer is één. Dan volgt het inrichten ervan. Maar dan zijn we er nog niet.

De komende jaren werken brandweer, politie, ambulancezorg en beheer & bedrijfsvoering aan de samenvoeging van de drie huidige meldkamers. Voor een deel in eigen tempo met eigen activiteiten die voor de individuele organisaties nodig zijn. En voor een deel gezamenlijk. De stip op de horizon is voor iedereen gelijk. De weg ernaartoe zal deels verschillen, terwijl we wel gelijk opgaan in tempo. Daar houden we rekening mee in het proces van plannen en samenwerken.

Ons doel blijft: een meldkamer die 24/7 dienstverlening aan burgers en de collega’s in het veld garandeert. En een meldkamer die bovendien een fijne, gezonde en veilige werkplek is voor de mensen die daar werken. Daarom stellen we telkens de vraag: liggen we nog op koers? Leidend daarbij is steeds wat we graag willen bereiken. Hoe we daar denken te komen. En wat we daarbij belangrijk vinden. Dit hebben we vastgelegd in de zogenoemde Koersnotitie 2020-2022 ‘Op weg naar de meldkamer Oost Nederland’. Dit is ons kompas voor de komende periode. 

 

Voeg toe aan selectie