Bijeenkomst gebruikersgroep huisvesting

Maandag 18 maart is de gebruikersgroep voor het eerst sinds de afronding van het Programma van Eisen weer bij elkaar geweest. De architect is inmiddels bezig met het uitwerken van de tekeningen tot een Voorontwerp. De afgelopen periode is architect Mathieu de Danschutter van CePeZed druk bezig geweest met de uitwerking van de meldkamer. Het integreren van het technisch ontwerp van de installaties in het bouwkundig ontwerp heeft geleid tot een aantal aanpassingen ten opzichte van het programma van eisen. Daarnaast bleek het gebouw in het ontwerp dat voor de aanbesteding is gemaakt niet helemaal goed op de kavel te staan als gevolg van een meetfout in het voortraject (waar de architect nog niet bij betrokken was). Omdat hiermee de contouren van het gebouw ook nog wat zijn aangepast is de gebruikersgroep wat later bij elkaar gekomen dan in eerste instantie gepland. Ook de participatiebijeenkomst in de Voorontwerp fase zal niet in april plaatsvinden zoals eerder aangegeven maar op 20 mei.

De gebruikersgroep had voor 18 maart de plaatjes gezien van de aanbesteding, maar verder nog niets van de plattegronden. Wel heeft voorafgaand aan deze gebruikersgroep korte afstemming plaatsgevonden met de afvaardiging namens SGBO en ICT omdat de architect nadere vragen had over de invulling van de SGBO- en ICT ruimten die benodigd zijn in het gebouw. In de bijeenkomst heeft de architect allereerst een toelichting gegeven op het ontwerp van het gebouw; de plaatsing op het kavel, de mogelijkheid tot parkeren, de verschijningsvorm, de gedachte achter de opbouw van de verdiepingen en op welke manier zij gebruik maken van daglicht in het gebouw.
Daarna heeft Mathieu de plattegronden gepresenteerd; welke ruimten zitten op welke verdieping? Hoe zijn de belangrijkste looplijnen etc. Voor wat betreft de indeling van de meldkamer en de indeling van de kantoorverdiepingen heeft Mathieu laten zien dat met de afmetingen van de ruimten die er nu inzitten meerdere indelingen mogelijk zijn. Na de presentatie van de architect hebben de leden van de gebruikersgroep de mogelijkheid gekregen om geeltjes te plakken bij de plattegronden. Daarop konden zij aangeven welke onderwerpen nog aandacht verdienen. Hieruit zijn goede tips naar voren gekomen die de architect meeneemt in de verdere uitwerking van het ontwerp. Ook hebben we met de gebruikersgroep gebrainstormd over terugkoppeling van alles wat speelt rondom het ontwerp van het gebouw naar de gebruikers. De vraag speelt op welke manier we jullie allemaal goed en op een zelfde manier en moment kunnen informeren. Dat proberen we in ieder geval te doen met een periodieke nieuwsbrief en de participatiebijeenkomsten.

Inmiddels zijn de uitnodigingen voor het vervolg van de participatiebijeenkomst van afgelopen augustus de deur uit. Deze bijeenkomst vindt maandag 20 mei plaats. In de bijeenkomst willen we de onderwerpen zoals 18 maart aan bod zijn gekomen ook voorbij laten komen. De architect zal ook hier een toelichting geven op het ontwerp en er wordt terugkoppeling gevraagd op de plattegronden. Ook wordt toegelicht hoe het vervolg er uit komt te zien. De definitieve invulling van de participatie dag volgt. 

Voeg toe aan selectie