Blauwdruk en rooddruk

Als we de wens uitspreken om te veranderen, dan bedoelen we eigenlijk dat we iets anders willen dan we het nu hebben. Of misschien dat we iets anders moeten. Omdat de nieuwe situatie écht anders is dan de oude. ‘Als je doet zoals je deed, dan krijg je wat je kreeg’, een alom bekende wetmatigheid. Een open deur. En, zoals dat altijd is met open deuren, ze kloppen. Of je nu wilt of niet.

We kijken zo aan het einde van het jaar terug en vooruit. Voor het realiseren van de Meldkamer Oost-Nederland was het een bewogen jaar, in het teken van fysiek bouwen. De eerste schop in de grond, de vlag in top. De opbouw van de nieuwe organisatie startte langzaam maar zeker zodat deze volgende jaar om deze tijd ‘staat’. Harmonisatie en standaardisatie op werkprocessen, applicaties en techniek gebeurde al, maar neemt in 2022 een nog grotere vaart. Dat moet zijn afgerond, en getest op werkbaarheid.

2022. Het ‘tijdperk van verandering’ breekt nu écht aan. Het is het laatste jaar vóór de livegang van de Meldkamer Oost- Nederland. En dat gaat iedereen merken. Niet meer verder weg. Juist dichtbij, eigen keuzes maken en voorbereiden op wat komen gaat.

Blauwdrukken, planningen, deadlines; alle ‘rationele linkerhersenhelft-instrumenten’ zetten we in om ‘op tijd te zijn’. We noemen het ‘blauwdrukdenken’. Toch is alleen dat geen garantie voor succes. De stap naar een soepel werkende nieuwe meldkamer is niet zo maakbaar. Want, we kunnen met zijn allen in beweging komen richting die prachtige stip op de horizon. Maar het is uiteindelijk aan iedereen van onze 12 organisaties zelf, of en zo ja hoe hij of zij wil en kan meebewegen.

We realiseren ons: heel andere dingen dan een strakke planning en het beheersen van de cijfers, spelen ook een rol in het succes van een verandering. En dat gaat over het gevoel. Zie je voordeel in de verandering? Voel je dat het zin heeft? Hoe zit je er zelf in? Raak je iets kwijt? Win je iets? Zijn er onzekerheden? Ligt een plek die jouw past in het verschiet? Sluit het aan bij jouw ambities of beelden van de toekomst? Vraagstukken waar onze rechterhersenhelft in ‘rooddrukdenken’ mee aan het werk is; het gaat over het ‘IK’, over motivatie, vertrouwen, relaties, zekerheden en onzekerheden.

‘Blauwdrukdenken’ (planningen, deadlines) en ‘rooddrukdenken’ (hoe zit ik er zelf in) beïnvloeden elkaar altijd. Bovenstroom, onderstroom en ratio. En, ze lopen het komende jaar – veel meer dan voorheen – dwars door elkaar. Met goede informatie weten wat komen gaat, beeld krijgen bij wat verandert en wat hetzelfde blijft, en eerlijke antwoorden krijgen op vragen die belangrijk voor je zijn; daarvoor zetten wij ons ook dit laatste jaar tot aan de daadwerkelijke samenvoeging maximaal in.

Inzicht en uitzicht krijgen, zodat we samen de laatste grote stappen zetten. Om straks vanuit een goed gevoel de dingen die anders gaan, ook echt anders te kunnen doen.

Voor het komende jaar wens ik jullie en jullie familie het allerbeste toe: blijf veilig, blijf gezond!

Hartelijke groet,

 

Janice Meerenburgh

Kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost Nederland

 

Voeg toe aan selectie