CAO- bijeenkomst

De Arnhemse beheerders en een collega van de meldkamer Nijmegen hebben op 28 februari jl. gesproken met een deel van de projectgroep HR LMS Oost Nederland over de arbeidsvoorwaarden van de politie. Astrid van der Kleij en Sheila Spijkerman (HR politie) hebben de CAO van de Nationale Politie toegelicht. Alda Versteeg was als projectleider HR projectteam LMS Oost Nederland aanwezig. Het doel was om algemene informatie te verstrekken aan de beheerders over de arbeidsvoorwaarden van de Nationale Politie. Zo ging het onder andere over dienstverband uren, salaristabellen, verlof, pensioen, levensfase uren, verzekeringen en reiskosten. Er waren veel vragen. Sommigen konden direct beantwoord worden, andere vragen worden uitgezocht door de projectgroep HR en/of opgepakt vanuit de LMS. Het werd als prettig ervaren om in alle openheid over dit soort zaken met elkaar te praten. Alle vragen en antwoorden worden opgenomen in een lijst en gedeeld via de nieuwsbrief

Vanuit de LMS worden binnenkort ook landelijk bijeenkomsten voor de beheerders georganiseerd waarin aandacht zal zijn voor de arbeidsvoorwaarden van de politie. Verder is men bezig met een plan van aanpak voor de overgang beheer. Vanuit ons HR projectteam Oost Nederland zal hieraan een bijdrage worden geleverd.

Voeg toe aan selectie