Harmonisatie Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS)

Werken vanuit één meldkamerlocatie betekent dat we gaan werken vanuit één geharmoniseerd GMS. Een omvangrijk project van de LMS, waarvoor Ronald Willemsen is aangetrokken in de functie van projectleider harmonisatie GMS. Ronald legt uit hoe het project en de informatievoorziening hierover eruitzien.

Harmonisatie going concern

Op weg naar één geharmoniseerd GMS maakt de LMS momenteel flinke stappen door de huidige drie operationele GMS-omgevingen binnen het zgn. going concern zoveel mogelijk al te harmoniseren. Dit maakt de laatste definitieve stap kleiner. Niet alleen binnen de meldkamer, maar ook in de relatie naar gekoppelde systemen.

Informatievoorziening

De informatievoorziening over de gefaseerde harmonisatie vindt als volgt plaats. We lichten de meldkamermedewerkers een maand voor de uitvoeringsdatum van iedere fase in het harmoniseringsproject in. Dit doen we door:

  • berichtgeving via de screens op de meldkamervloer, waarmee we iedereen willen attenderen op de eerstvolgende fase met uitvoeringsdatum;
  • gedetailleerde informatie te verstrekken in een multomap, die op elke meldkamer (in drievoud) komt te liggen;
  • een praatplaat te maken op een bureauonderlegger die aan elke medewerker wordt uitgereikt, waarop de onderwerpen uit die fase en de verwachte impact staan uitgewerkt. 

Uitleg fasering

We onderscheiden nu zes fasen waarin we de mutaties doorvoeren. Het gaat om vijf volledige fasen en een fase voor eventuele uitloop. Doel is om april 2022 helemaal klaar te zijn met harmoniseren op de huidige operationele omgevingen zodat we door kunnen met de zogenaamde migratiefase.

In iedere fase vindt harmonisatie plaats op verschillende onderwerpen. De verschillen analyseren we en bespreken we vervolgens met de werkgroepen beheer, politie, ambulance, brandweer en multi. Daar waar nodig verstrekken we ook informatie aan werkgroepen binnen de operationele diensten over de impact van een voorgenomen wijziging.

Data fasering

De fasering voor het komende jaar ziet er als volgt uit: 

  • Fase 1 - 8 juni 2021
  • Fase 2 - 14 september 2021
  • Fase 3 - 3 november 2021
  • Fase 4 - 11 januari 2022
  • Fase 5 - 15 maart 2022
  • Fase 6 (uitloop) - 17 mei 2022.

Vragen?

In de detailinformatie in de multomappen is uitgewerkt wie betrokken is geweest in de besluitvorming en bij wie je terecht kunt met vragen over het onderwerp. Ook is Ronald Willemsen altijd bereid je vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via ronald.willemsen@landelijkemeldkamer.org.

Ronald Willemsen

Voeg toe aan selectie