Onderweg naar samenwonen en samenwerken

‘Samenwonen en ánders samenwerken’ komt steeds dichterbij. Anders, omdat de nieuwe meldkamer op veel fronten echt verschilt van de bestaande locaties. Maar ook anders, omdat collega's van maar liefst 12 (!) organisaties samenkomen om hun meldkamerwerk uit te voeren.

'Leidinggeven aan verandering'

Zo luidde de titel van een werksessie op 21 september jl., voor de kwartiermakers MK ON en LMS, de algemeen projectleiders van de disciplines en de afgevaardigden van de leiding going concern van de meldkamerlocaties. Zij hebben een rol in 'het doen van de goede dingen' om een zo soepel mogelijke overgang van de bestaande locaties naar de nieuwe MK ON te realiseren. Het doel van de werksessie was om te kijken welke bijdrage ieder daarin vanuit zijn of haar rol kan leveren. En welke kansen en zorgen we delen. 

Termen uit de scheepvaart voelden aan als treffende metaforen. We koersen met z'n allen vanuit de bestaande havens (huidige drie meldkamers) met een vloot boten (drie meldkamers, 12 samenwerkende partijen, ruim 200 medewerkers) veilig en trefzeker door het vaargebied (de transitie waar we ons nu in bevinden). Op weg naar de nieuwe haven (nieuwe meldkamer).

De kwartiermaker realisatie MK ON i.o. / LMS (Janice Meerenburgh), de kwartiermaker bedrijfsvoering MK ON i.o. / LMS (Remko Tippens) en de projectleiders van de disciplines Arjan Hanekamp (ambulancezorg), Alda Versteeg namens Michel Thijssen (VR / brandweer) en Hans Blokker (DROC / politie) spraken met de locatieleiding Albert Gieling (Twente), Ruben Sinselmeijer (MON) en Michel Kamphuis (MAN) onder meer over: 

  • Waar bewegen we ons naar toe? Wat is het eindplaatje van de MK ON? 
  • Welke communicatie en informatielijnen zijn er nu en wat is daarin te verbeteren? 
  • Hoe en waar worden besluiten genomen, prioriteiten gesteld en hoe kunnen we samen varen naar de MK ON?

Ook werd met elkaar stilgestaan bij:

  • Het dilemma van werkdruk op de locaties versus het kunnen doen van een beroep op collega's van die locaties om mee te helpen aan de stap naar de realisatie van de MK ON. Bijvoorbeeld door te participeren in activiteiten rondom standaardisatie, harmonisatie of het helpen bij de voorbereiding van de verhuizing of de migratie. 
  • De gevoelde en gedeelde zorg rondom het kunnen blijven openhouden van de huidige drie locaties tot aan de livegang van de MK ON. 

Een resultaat was dat de kwartiermakers, projectleiders en locatieleiding afspraken elkaar op regelmatige basis te gaan treffen. Dat gebeurt dan aan de hand van een samenwerkingsagenda, waar medewerkerbetrokkenheid een van de items op is. Met dit platform heeft de locatieleiding goed zicht op wat nodig is voor de realisatie van de MK ON. Ook heeft zij op die manier altijd een actueel beeld van de urgente kwesties en kunnen projectleiders, locatieleiding en kwartiermakers hun activiteiten optimaal op elkaar afstemmen. Communicatielijnen zijn dan korter, prioriteiten helder, het risico op 'overvragen' van organisaties is geminimaliseerd en er is oog voor elkaars zorg en de kansen en onmogelijkheden die dit biedt. 

Op de foto een impressie van de werksessie 'Leidinggeven aan verandering' van 21 september. Van links naar rechts: Alda Versteeg, Hans Blokker, Johan van Breda (gespreksleider), Janice Meerenburgh, Ruben Sinselmeijer en Albert Gieling. Niet op de foto maar wel aanwezig: Arjan Hanekamp, Michel Kamphuis, Alette Smeenk (medewerkerbetrokkenheid MK ON i.o. / LMS), Remko Tippens en Jet Tusveld (communicatie MK ON i.o. / LMS). 

Werksessie ‘Medewerkerbetrokkenheid’

Hoe kunnen we collega's betrekken? Wetende dat het op sommige plekken in onze meldkamers al alle zeilen bijzetten geblazen is om de reguliere dienstverlening op orde te houden. Wat betekent 'betrekken' eigenlijk? Welke verwachtingen uit je daarmee? Als het bestaande besluiten zijn, is 'informeren' dé vorm van betrekken. Maar kan iedereen nog meedenken, dan is een actievere vorm van betrokkenheid, zoals participeren, misschien wel wenselijk. Wat vraagt dat dan van de organisaties? Wat willen we met cultuur, houding, gedrag en de 'spelregels' of 'huisregels' voor de nieuwe meldkamer? Welke vorm van betrokkenheid past hierbij? 

Deze vragen komen aan bod tijdens een eerste werksessie later deze herfst. Deelnemers zijn de leden van het Programmateam, leiding going concern, communicatie, HR en medezeggenschap. Samen kijken we naar ambities, mogelijkheden en onmogelijkheden. En maken we een plan voor de komende twee jaar. 

Vragen of suggesties?

Neem dan contact op met Alette Smeenk, bedrijfsvoeringsspecialist Meldkamer Oost-Nederland i.o. / LMS en contactpersoon medewerkerbetrokkenheid. Dit kan via tel. 06 - 22 69 41 65 of mail alette.smeenk@politie.nl.

Voeg toe aan selectie