Ontwikkelingen zorgcoördinatie (animatie)

In de animatie wordt een duidelijk beeld gegeven wat ambulancezorg verstaat onder zorgcoördinatie.