Ontwikkelingen zorgcoördinatie (toelichting bij animatie)

De spoedzorg staat voor uitdagingen; de burgers moeten altijd kunnen rekenen op de juiste spoedzorg, door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip en de juiste plek. Ervaringen en toekomstige ontwikkelingen tonen knelpunten aan. Patiënten worden steeds vaker thuis behandeld, verplaatste ziekenhuiszorg naar de eigen woonomgeving. Patiënten ontwikkelen meerdere ziektebeelden gelijker tijd waardoor de zorgvragen complexer worden. Er zijn veel vacatures in de zorg waardoor het aanbod aan zorgverleners ook onder druk komt te staan.

Afstemming binnen de zorg is noodzakelijk om de juiste zorg aan de patiënten te kunnen geven en om de beperkte zorg te kunnen inzetten. Het coördineren van de zorg gaan verschillende zorgpartners beproeven in pilots van 'zorgcoördinatie'. 
In Oost Nederland worden het komende jaar verschillende pilots uitgevoerd waarbij verschillende zorgpartners, waaronder huisartsenposten, wijkverpleging, GGZ en ambulancezorg met elkaar samenwerken op locatie. In de animatie wordt een duidelijk beeld gegeven wat ambulancezorg verstaat onder zorgcoördinatie. 

 

 

Voeg toe aan selectie