Oprichting kerngroep introductieprogramma

We gaan de samenwerking op het gebied van medewerkerbetrokkenheid tussen de disciplines een nieuwe impuls geven. De oplevering van het nieuwe meldkamergebouw is in zicht, de samenwerking wordt de komende maanden intensiever. En langzaamaan ontstaat meer duidelijkheid over wie er straks meegaan naar de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland.

Op 30 november 2021 organiseerden we vanuit het Transitieteam een online bijeenkomst over medewerkerbetrokkenheid voor leidinggevenden en contactpersonen medezeggenschap, HR en communicatie van alle meldkamerdisciplines. De leden van het Transitieteam presenteerden zich ook tijdens deze bijeenkomst.

We geven hieraan een vervolg met het ontwikkelen van een gezamenlijk introductieprogramma van en voor alle medewerkers van de nieuwe meldkamer, zodat de overgang voor iedereen zo soepel mogelijk is. Dit in opdracht van het Transitieteam. 

Gezamenlijk introductieprogramma

Het is de bedoeling om een kerngroep van medewerkers vanuit de vier disciplines (brandweer, politie, ambulance en meldkamerbeheer) te vormen, die hier actief in meedenkt. Bij een gezamenlijk introductieprogramma denken we aan:

  • gezamenlijke activiteiten, die aanvullend zijn op wat de disciplines zelf al organiseren binnen de eigen kolom;
  • meedenken en reageren op voorstellen; medewerkers kiezen zelf aan welke bijeenkomst, onderwerpen en voorstellen ze willen bijdragen;
  • medegebruikers van Team Technisch Toezicht (TTT) en Team Grootschalige Opsporing (TGO)  worden op onderdelen betrokken;
  • de kerngroep werkt onder voorzitterschap van Alette Smeenk, die deelprojectleider is voor de soepele overgang van medewerkers naar de nieuwe meldkamer.

Denk en doe mee!

Er is volop ruimte om ideeën vorm te geven. In inhoud en qua vorm. Zo leggen we ons ook toe op het ontwikkelen van mooie verbindingsactiviteiten tussen de disciplines om de overstap naar de nieuwe meldkamer zo soepel mogelijk te maken voor de collega's. Waarbij we natuurlijk oog hebben voor de huidige druk op de roosters.

De tijdsinvestering voor mensen die mee willen doen, is flexibel. Deelname bestaat uit het meedenken en reageren op voorstellen. Om ervoor te zorgen dat dingen écht aansluiten op wat volgens medewerkers handig, verstandig en nodig is voor een soepele overgang. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze meedoen aan een paar korte digitale speeddates (maximaal 30 minuten per maand). Ieder kiest zelf aan welke bijeenkomst, onderwerpen en voorstellen hij/zij wil bijdragen en hoe vaak. Het gaat dus niet om grote bijeenkomsten die veel tijd kosten, maar om laagdrempelige initiatieven.

Suggesties?

Heb je suggesties en ideeën? Stuur een mailbericht naar Alette Smeenk (alette.smeenk@politie.nl), dan neemt zij deze alvast mee in de besprekingen over het gezamenlijke introductieprogramma. 

 

Voeg toe aan selectie