Planning overgang beheerpersoneel LMS Oost

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) vanuit wetgeving officieel van start. Gevolg hiervan is dat personeel van de beheersorganisatie (op landelijk niveau zo’n 130 medewerkers, nu vooral werkzaam bij veiligheidsregio’s en een enkele bij Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV)) per 1 januari 2020 in dienst gaan treden van de politie. Uitgangspunt is dat al het beheer over gaat (‘mens volgt werk’) ook al zijn meldkamers nog niet samengevoegd. Voor Oost Nederland gaat het om 16 beheerders/medewerkers bedrijfsvoering als overgang plaats vindt ‘as is’. Er worden in Oost Nederland 4 overdrachtsplannen (voor elke meldkamer één) opgesteld. Personeel is naast financiën, contracten en applicaties één van de deelonderwerpen van deze overdrachtsplannen.

Tijdens het schrijven van dit artikel is er nog geen volledig zicht op een concrete planning en acties om dit ook mogelijk te maken. Gaande weg het proces zal een en ander meer vorm en inhoud krijgen. In dit artikel wordt geschetst met welke planning de daadwerkelijke overgang van beheerspersoneel mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan, dat er gezien het kleine aantal personeelsleden vanuit de betrokken organisaties in Oost Nederland, geen sociaal plan gesloten hoeft te worden. Uiteraard wordt er wel informatie verstrekt aan de betrokken medezeggenschapsorganen en bonden. Dit zal gebeuren vanuit het projectteam LMO Oost Nederland in de BCMR, vanuit directies van de organisaties waar de medewerkers vetrekken met hun eigen OR en GO en vanuit de politie met hun GO/COR.

In de bijgevoegde PDF is de globale planning opgenomen. 
 

 

 

 

Voeg toe aan selectie