Prikpost

Het tijdelijke medezeggenschapsorgaan van LMS en MDC (politie) heeft een plek op intranet.

Voor alle LMS-collega's in politiedienst is er een tijdelijk medezeggenschapsorgaan van LMS en MDC. Dit is de Bijzondere Commissie LMS, die inmiddels ook een plek op het intranet heeft.

Gebruik deze link om er naar toe te gaan: https://intranet.politie.local/or/bijzondere-commissie-lms.html

LMS-collega zonder politie-account?

Ben je een LMS-collega maar werk je niet vanuit de politieomgeving? In dat geval kun je informatie opvragen bij de Bijzondere Commissie LMS, via robert.helmig@politie.nl of jan.pieter.volkers@politie.nl.

Geen LMS-collega?

Werk je voor een ambulancevervoerder of voor de brandweer / Veiligheidsregio? Dan kun je het medezeggenschapsorgaan dat jou vertegenwoordigt vinden op de website van jouw eigen organisatie.

 

Voeg toe aan selectie