Projectorganisatie aangepast

De brandweer, ambulancediensten en politie hebben de voorbereiding op de samenvoeging van de meldkamers geïntensiveerd: 

  • Bij de brandweer is de projectorganisatie Oost 5 rood-multi ingericht en volop in bedrijf. 
  • De ambulancediensten stemmen met elkaar af hoe de taakuitvoering op de meldkamer goed afgestemd kan worden op de ontwikkeling van zorgcoördinatiecentra. 
  • De politie heeft een versterkingsplan opgesteld, waarin de samenvoeging een belangrijke rol speelt.

De kolommen hebben hiervoor elk een projectleider aangewezen of gaan dat op korte termijn doen. Deze projectleiders hebben we opgenomen in de projectgroep LMS-Oost. Voor de brandweer is dat Janice Meerenburgh, voor de ambulancediensten Arjan Hanekamp en voor de politie Jan Aandewiel.

Inmiddels heeft de LMS ook de kwartiermaker bedrijfsvoering voor LMS-Oost aangewezen. Remko Tippens stelt zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor. Hiermee hebben we kortere lijnen tussen de de kolommen en de bedrijfsvoering.

Het onderdeel DPO (diensten, producten en operatiën) is omgevormd tot ‘harmonisatie werkzaamheden’. De kolommen zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun eigen processen harmoniseren, maar in deze groep vindt de afstemming plaats, zodat de dagelijkse samenwerking tussen de kolommen zo goed mogelijk wordt vormgegeven. Projectleider van dit onderdeel is Harry Sjoerd. Het voorstelstukje van Harry kun je in de volgende nieuwsbrief lezen/ 

 

 

Voeg toe aan selectie