Rake vragen en een nieuwe fase

Rake vragen zijn vragen die beweging brengen. Beweging is natuurlijker dan stilstand. Goede vragen geven duwtjes. Zijn niet veroordelend maar laten zien dat je zorg hebt, of écht geïnteresseerd bent. In wat er is. In wat iemand beweegt, in wat komen gaat. En wat (beter) uit te leggen of nog op te lossen is. Meestal gebruik je dan geen ‘waarom’ (daar zit al een oordeel van jezelf in), maar iets openers, zoals ‘hoe komt het dat...’. Met rake vragen maken we verbinding met elkaar.

Kortgeleden maakte ik op een zonnige maandag met Alex (centralist brandweer MAN), Kirsten (centralist ambulancezorg MON), Anne (centralist politie MK Twente) en een filmploeg opnames voor een 3 minuten-film (de eerste van een serie van drie) over de realisatie van onze Meldkamer Oost-Nederland. Een film die uitgaat van dit soort ‘rake vragen’. Over de nieuwe meldkamer, over hoe deze drie centralisten de beweging naar één grote meldkamer ervaren, en over de gezamenlijke toekomst. Een film die gaat over wat zichtbaar is: de inrichting, het gebouw en hoe ‘ver’ we zijn. En over wat niet of minder zichtbaar is; het gevoel bij de nieuwe werkplek, wat het met je doet. Het ging niet om te overtuigen hoe mooi het kan worden. Geen PR-film voor de nieuwe meldkamer. Maar  juist om de nieuwe werkplek en alles wat dat bij Alex, Anne en Kirsten opriep in beeld te brengen. Om die eerlijke reactie te delen met collega´s. Met als intentie samen weer meer kleur en klank te hebben bij de realisatie van de nieuwe toekomst. Heel binnenkort is deze film beschikbaar. Ik hoop dat jullie ‘m net zo mooi en eerlijk vinden als ik.

V.l.n.r.: Anne Scholten (politie MK Twente), Alex Berendsen (brandweer MAN) en Kirsten Trip (ambulancezorg MON)

Een nieuwe fase breekt aan. Eind mei is het gebouw voor het overgrote deel af. Onze LMS-beheerders kunnen er dan in om de IV- en ICT-techniek in te bouwen. De spullen daarvoor komen al binnen en staan netjes opgeslagen. Heel binnenkort plaatst CREON de meldtafels en komt het overige meubilair. 

Medio september is alles als het goed gaat zodanig ingericht, dat we rondleidingen kunnen geven. Dan kun je alvast ervaren hoe de nieuwe werkplek eruit ziet. Tussen september en november vinden uitgebreide testen met de techniek plaats en vanaf begin november kan deze verder ‘functioneel’ ingericht worden. Daarvoor is het nodig dat de brandweer, politie en ambulancezorg hun databases en werkprocessen op Oost 5-niveau zoveel mogelijk geharmoniseerd en op orde hebben. 

Alles met als doel eind december productiegereed te zijn. De werkplekken zijn dan af en we starten in het nieuwe jaar met het trainen van meldkamermedewerkers op hun nieuwe werkplek. En met praktijkproeven: een pre-migratie, het beoefenen van calamiteitenplannen (ontruiming) en het beproeven van het continuïteitsplan. Als alles volgens plan verloopt, is de techniek vanaf eind februari migratiegereed.

Zijn we er dan samen ook écht klaar voor om de volgende stap zetten? Die van het afsluiten van het oude, en het omarmen van het nieuwe? Wat hebben we daarvoor (nog) nodig? Wat moet daarvoor gezien worden? Rake vragen die ons de komende tijd flink bezighouden. Naast alle andere vinklijsten op techniek, inrichting en meer fysieke dingen. Het zijn Vragen met een hoofdletter ‘V’, waar we in de komende twee films met Alex, Anne en Kirsten zeker op terugkomen.

Janice Meerenburgh
Kwartiermaker Realisatie Meldkamer Oost-Nederland

 

P.S. Meer weten over rake vragen en hoe die kunnen helpen? Ik vond het boekje ‘Rake Vragen’ van Siets Bakker (2019) erg inspirerend!

 

Voeg toe aan selectie