UITGELICHT: medebewoner Team Technisch Toezicht (TTT)

Team Technisch Toezicht van de Dienst Regionale en Operationele Samenwerking (DROS) van Politie Oost-Nederland krijgt een plek in het nieuwe gebouw van de Meldkamer Oost-Nederland i.o. Zij komen in een van de verdiepingen boven de meldkamer.

Wat doet Team Technisch Toezicht?

De politie maakt steeds vaker gebruik van camerabeelden. Het gaat om beelden van camera's die door gemeenten in de publieke, dus openbare ruimte zijn geplaatst. Denk daarbij aan winkel- of uitgaansgebied. Dit gebeurt om de veiligheid, orde en reinheid in de diverse gemeenten te waarborgen. Voorheen werden camerabeelden uit de publieke ruimten alleen door gemeenten uitgekeken. De gemeenten stellen hiervoor buitengewoon opsporingsambtenaren aan en huren beveiligingsbedrijven in. Op wens van het ministerie is echter zo'n jaar of drie geleden Team Technisch Toezicht ontstaan. Een team van gespecialiseerde politiemensen dat zich bezighoudt met live camerabewaking bij bijvoorbeeld grote evenementen, maar ook meekijkt met de camerabeelden van de publieke ruimten (bewaken, beveiligen en politioneel cameratoezicht op grond van artikel 3 Politiewet). Het is de bedoeling dat dit team in de toekomst de genoemde camerabeelden in Oost-Nederland ontsluit, beheert en regie daarop voert. 

Relatie met meldkamer en straat 

Dennis van den Boogaard, senior beveiliging bij Team Technisch Toezicht, vertelt dat het meekijken met camerabeelden een grote bijdrage levert aan het werken op straat en in de meldkamer. Het geeft een beter inzicht in ordeverstoringen en kan de inzet van politie bij opsporing en/of vervolging mogelijk maken, versnellen of verbeteren. De camera's zorgen voor zogenoemde heterdaadkracht. Met actief toezicht en regie vanuit Team Technisch Toezicht bieden deze veel voordelen.

De ultieme wens is dat uiteindelijk alle gemeenten in Oost-Nederland overgaan op cameratoezicht en daarna ontsloten gaan worden bij Team Technisch Toezicht. Dennis: 'Beveiligers bij evenementen, gemeentelijke handhavers/toezichthouders en opsporingsambtenaren bij de dagelijkse inzet zijn op die manier beter en efficiënter aan te sturen. Helaas hangt er vaak een flink kostenplaatje aan het cameratoezicht en is dit daarom nog niet voor iedere gemeente te realiseren. In Oost-Nederland wordt dan ook aangedrongen op onderlinge samenwerking, om vervolgens als collectieve toezichtruimte van meerdere gemeenten uiteindelijk de beelden weer te ontsluiten bij Team Technisch Toezicht. Dat is eigenlijk ook wat het visiedocument over cameratoezicht van de Nationale Politie aangeeft: een x-aantal toezichtruimten (bij voorkeur max. 5), die ontsloten moeten worden bij de nieuwe nog te realiseren politionele toezichtruimte Oost-Nederland in Apeldoorn en tot die tijd bij de toezichtruimte in Nijmegen.'

Nieuwe werkruimte

Dennis vertelt dat Team Technisch Toezicht in het nieuwe meldkamergebouw van de Meldkamer Oost-Nederland i.o. over één tafel op de meldkamer beschikt, maar dat er ook een eigen ruimte is gecreëerd voor de verwerking van camerabeelden. Deze beelden worden nu in geval van incidenten en/of andere noodzaak doorgezet naar de CalamiteitenCoördinator (CaCo) op de meldkamer. Deze kan op zijn beurt bedoelde beelden door de hele de meldkamer op diverse schermen aan de centralisten tonen. Op de foto hierboven zie je de huidige situatie in de ruimte van Team Technisch Toezicht in het politiebureau in Nijmegen.

In de toekomst kan Team Technisch Toezicht, dus ook vanaf de werkplek in de meldkamer, direct de beelden in de meldkameromgeving tonen. Op onderstaande foto zijn de nieuwe opstelling en schermen opgenomen, zoals deze ook vergelijkbaar in het nieuwe meldkamergebouw aanwezig zijn. Dan wordt echter gewerkt vanaf een nieuwe meldtafel van Creon.  

 

 

 

 

Voeg toe aan selectie